Sadolin Silikatfärg

Silikatfärg
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Färgåtgång- Nymålning 3-5m2/l Färgåtgång- Ommålning 4-6m2/l
 • Torktid Torktid 23°C 50% RF:1 timme
  Övermålningbar 23°C 50% RF:12 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Diffusionsöppen
 • Helmatt

Produktbeskrivning

Sadolin Silikatfärg är en 1-komponent vattenglasfärg avsedd för målning av in- och utvändig puts, betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor. Färgen andas, dvs. att fukt passerar inifrån och ut

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Vid ommålning skall gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Färdigstryk 2 ggr med Sadolin Silikatfärg eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid nymålning skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Sadolin Silikatbinder. Grunda med Sadolin Silikatfärg som blandas med Sadolin Silikatbinder 2:1. Färdigstryk med Sadolin Silikatfärg. Vid applicering ger kryssrollning bäst kulörjämnhet. För mer teknisk vägledning, besök oss på hemsidan. Varning! Silikatfärg har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…